Poszukiwać (ζητέω dzēteō)

Herod zaś mówił: „Ja ściąłem Jana. Kim jest więc ten, o którym słyszę takie rzeczy?”. I chciał Go zobaczyć

εἶπεν δὲ ὁ Ἡρῴδης· Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
(Łk 9,9).

Et ait Herodes: Joannem ego decollavi: quis est autem iste, de quo ego talia audio? Et quærebat videre eum.

W przypadku dzisiejszej perykopy przysłowie, że dobrymi chęciami piekło brukowane, jest jak najbardziej adekwatne. Herod pragnął wręcz doświadczyć spotkania z Jezusem. Dociec do sedna osoby Chrystusa (ἐζήτει ἰδεῖν). Jak się okazało różnica między ciekawością, a ciekawostką jest dość istotna.

pixabay.com

Komentarz