Lis (ἀλώπηξ alōpeks)

Odpowiedział im: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto dziś i jutro wyrzucam demony i uzdrawiam, a trzeciego dnia stanę u celu”.

καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι (Łk 13,32).

et ait illis ite dicite vulpi illi ecce eicio daemonia et sanitates perficio hodie et cras et tertia consummor.

Aż chciałoby się zacytować kultowego Misia Stanisława Bareji: Nie do wiary !!! Jak można się tak brzydko wyrażać ?! Przecież Herod to władca! Należy mu się szacunek i w ogóle same uznania, a nie nazywanie go lisem (ἀλώπηξ). Jezus nie zachowuje się zachęcająco – wstyd.
W ostatnim czasie kolejny celebryta ogłasza apostazję i po raz kolejny zjawia się chór zasmuconych, że Bóg i Kościół nie dorasta do poziom myślenia człowieka. Przecież kot ma być zagłaskany na śmierć, a krzyż pluszowy! Albo my zmieniamy się według słów Chrystusa, albo zostaniemy sami w opustoszałym domu.

pixabay.com

Komentarz