Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Szczęśliwy (μακάριος makarios)

I szczęśliwy będziesz, gdyż nie mają jak odwdzięczyć się tobie, będzie tobie oddane w powstaniu sprawiedliwych. (Łk 14,14)

καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

et beatus eris, quia non habent retribuere tibi. Retribuetur enim tibi in resurrectione iustorum.

Szczęście nie chodzi drogami interesów, układów. Nie zadowala się obfitością głębokiego talerza i rozległego półmiska. Ono skrywa się w oczach tych, którzy nie szukają siebie. Szczęście nie układa listy gości, od których spodziewa się „koperty z załącznikiem”. Raczej dostrzega tych, którzy są „skarbem” Kościoła, jak wyznał św. Wawrzyniec Diakon Rzymski. Przed takim szczęściarzem otwiera się Niebo.

http://www.pexels.com

Komentarz

%d