Przychodzić (προσέρχομαι proserchomai)

Zobaczywszy zaś tłum, wszedł na górę i gdy usiadł, przyszli do Niego Jego uczniowie. (Mt 5,1)

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν oαὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Videns autem Iesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli eius.

Św. Mateusz zaprasza nas najpierw do patrzenia na ikonę Jezusa i Jego uczniów. On jest w centrum, do Niego przychodzą pociągnięci mocą Słowa. Tu się zaczyna droga do świętości. Pierwszy krok do świętości ma być skierowany do Jezusa. Drugi krok to przyjęcie błogosławieństw, jako światło na codzienność.

http://www.pixabay.com

Komentarz