Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Dodać (προστίθημι prostithēmi)

I powiedzieli apostołowie Panu: Dodaj nam wiary. (Łk 17,5)

Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ· πρόσθες ἡμῖν πίστιν.

Et dixerunt Apostoli Domino: Adauge nobis fidem.

Prośba stale aktualna, stale powinna być jak linia melodyczna najniższego głosu, który stanowi fundament harmonii. Prośba Apostołów wydaje się, że wyrwała się spontanicznie na wezwanie do stałego przebaczania. Bez mocy wiary nie jest to możliwe. W tym wypadku chodzi o wiarę, która jest darem Osoby Jezusa.

Matematyka wiary jest dynamiczna, tzn. ciągle potrzebujemy daru, choć już go otrzymaliśmy. Dzieje się tak ze względu na możliwość wzrostu, lub wręcz jego konieczność, aby nie utknąć na mieliźnie powierzchowności religijnych praktyk i obrzędów.

Panie dodaj i dodawaj nam wiary, niech się zakorzenia i rośnie, niech przywraca sens braterskiej i siostrzanej miłości.

Komentarz

%d