Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

W was (ἐντὸς entos)

Nie będą mówili: «Jest tutaj», albo: «Jest tam». Królestwo Boże jest bowiem pośród was.

οὐδὲ ἐροῦσιν· Ἰδοὺ ὧδε ἤ· Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. (Łk 17,21).

neque dicent ecce hic aut ecce illic ecce enim regnum Dei intra vos est.

Czy królestwo Boże jest pośród nas? To na pewno. W końcu tam, gdzie Król, tam królestwo: Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: „Pokój wam!” (Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν) [Łk 24,36]. Jednak dzisiejsze słowa Pana Jezusa ukazują coś więcej. Królestwo jest w nas (ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν). Zawsze łatwiej jest dostrzec deficyt w życiu. Może dzisiaj warto odkrywać Boże działanie w sobie, przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5b)?

pixabay.com

Komentarz

%d