Wyrzucać (ἐκβάλλω ekballō)

I wyszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać sprzedających. (Łk 19,45)

Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας

Et ingressus in templum, cœpit eiicere vendentes in illo.

Jesteśmy świadkami siły słusznego gniewu Jezusa, który z gorliwością zabiega o chwałę Ojca. Św. Łukasz “oszczędził” nam szczegółów, które znamy z opisu św. Jana (J 2,13nn). Szukając dziś sensu duchowego tych gestów, nie sposób nie odkryć, że w każdym z nas jest jakiś “handel duchowy”, pewna interesowność, a przynajmniej są takie pokusy, by traktować świątynię swego serca jak market.

Jednak Jezus dziś może zacząć wyrzucać z mojego życia to wszystko, co zagraca moje serce, to, czym się tylko zapycham, kupując kolejne mamidła. Niech i nam udzieli tej siły gniewu na to wszystko, co nie pozwala w radości i pokoju trwać przed Ojcem i dla Ojca.

Komentarz