Zamieszkała ziemia (οἰκουμένη oikumene)

Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte.

ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. (Łk 21,26)

arescentibus hominibus prae timore et expectatione quae supervenient universo orbi nam virtutes caelorum movebuntur.

Ziemia ziemi nierówna. Może być jako taka (γῆ), albo zamieszkała (οἰκουμένῃ). W tym drugim przypadku możemy mówić o pomyśle na społeczeństwo, czy wręcz cywilizacji. To właśnie w obawie o to, ludzie będą mdleli. Wieża Babel, dystopie Orwella, czy Huxley’a ukazują, że nic, co jest bez Bożej obecności, nie może dać trwałego bezpieczeństwa.

źródło: pixabay.com

Komentarz