Drzewo (δένδρον dendron)

I powiedział przypowieść im: Zobaczcie figowiec i wszystkie drzewa. (Łk 21,29)

Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα.

Et dixit illis similitudinem: Videte ficulneam, et omnes arbores.

Drzewa są stałym elementem krajobrazu. Dziś podpowiadają, że tak, jak zmieniają się pory roku, tak wszystko jest w ruchu przemijania. Co prawda, w Ewangelii jest o lecie, które się zbliża, to my dziś patrzymy na nagie gałęzie i bliżej nam do zimy. Chodzi jednak o bystre oko uważności, by nie minąć się z Tym, który przychodzi.

Naszą nadzieję dziś karmi obietnica o trwałości Słowa Bożego. Ono nie przemija, lecz dzięki niemu widzimy sens przemijania. Dojrzewają w nas pączki życia wiecznego.

Ta wierzba ignoruje kalendarz.

Komentarz