Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Uzdrawiać (θεραπεύω therapeuō)

I mówi mu: Ja przyszedłszy, uzdrowię go. (Mt 8,7)

καὶ λέγει αὐτῷ· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.

Et ait illi Iesus: Ego veniam, et curabo eum.

Uzdrowienie, jakiego dokonuje Pan Jezus, jest o tyle fascynujące, że dokonuje się na odległość. Swoją dynamiką obejmuje nie tylko przywrócenie fizycznego zdrowia. Kryje się za nim o wiele szersza rzeczywistość. Powrót do zdrowia tego sługi sprawia, że dom znowu jest pełen życia, radosnej służby, wytrwałej pracy i ufnej modlitwy. Jezusa zaskakuje prostota i siła wiary setnika, która opiera się na zwykłym porządku posłuszeństwa. Mówi i tak się dzieje. Podobnie wierzy, że Słowo uzdrawia, gdy wchodzi pod jego dach.

Powyższy termin uzdrawiać obejmuje również swoim znaczeniem fakt służby, troski, poświęcenia uwagi. Oznacza ponadto przynosić ulgę, ale i uwielbiać.

http://www.pexels.com

Komentarz

%d