Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Jaki (ποῖος poios)

I gdy wszedł On do świątyni podeszli do Niego nauczającego arcykapłani i starsi ludu mówiąc: W jakiej władzy to czynisz? Kto Tobie dał władzę tę? (Mt 21,23)

Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς:; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

Et cum venisset in templum, accesserunt ad eum docentem, principes sacerdotum, et seniores populi, dicentes: In qua potestate hæc facis? Et quis tibi dedit hanc potestatem?

Pytanie bardzo dobre ze strony przywódców, lecz nie wytrzymali próby prawdy, którą, gdyby przyjęli, musieliby konsekwentnie przyjąć chrzest nawrócenia. W dalszym ciągu tego procesu daliby się pociągnąć przez Ojca w stronę Syna, któremu dał władzę. Ta władza nie jest stąd. Nie wynika ze społecznych, ekonomicznych zabiegów. Jest Ojcowskim prawem do miłości do Swoich dzieci. Zstępuje z góry.

Komentarz

%d