Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Opamiętać się (μεταμέλομαι metamelomai)

Przyszedł bowiem Jan do was na drodze sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu, zaś celnicy i nierządnice uwierzyli mu, wy zaś widząc nie opamiętaliście się potem, aby uwierzyć mu. (Mt 21,32)

ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

Venit enim ad vos Ioannes in via iustitiæ, et non credidistis ei. publicani autem, et meretrices crediderunt ei: vos autem videntes nec pœnitentiam habuistis postea, ut crederetis ei.

Nawrócenie jednak zaczyna się na poziomie przemyślenia, refleksji na bazie doświadczenia. Chodzi o tę spójność, która z jednej strony inspiruje postępowanie, a z drugiej prowokuje do nowego postrzegania i myślenia. Ta nowość to odwaga przyjęcia miłości, która przychodzi drogą sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość zwraca nas i wszystko w nas ku chwale Boga. Dojrzewa poprzez dialog, spotkanie, otwieranie serca.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d