Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Odrzucić (ἀθετέω atheteō)

Faryzeusze natomiast i znawcy Prawa odrzucali wolę Boga, dotyczącą ich, bo chrztu od niego nie przyjęli.

οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ’ αὐτοῦ. (Łk 7,30)

Pharisaei autem et legis periti consilium Dei spreverunt in semet ipsos non baptizati ab eo.

Jest to rzecz niebywała, wielka i straszna zarazem, że człowiek może dosłownie nie znaleźć miejsca (ἀθετέω) dla woli Boga w swoim życiu.

pixabay.com

Komentarz

%d