Sen (ὄναρ onar)

Gdy umarł zaś Herod, oto Anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie. (Mt 2,19)

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατʼ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ.

Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini apparuit in somnis Ioseph in Ægypto.

Sen, o którym mowa, jest przeżyciem wewnętrznym, w odróżnieniu od ὕπνος [hypnos], który oznacza fizyczny sen ludzkiego ciała. Termin onar pojawia się tylko w Ewangelii św. Mateusza i dotyczy przede wszystkim św. Józefa. Raz tylko pojawia się w odniesieniu do żony Piłata. (Mt 27,19)

Św. Józef zachował w sobie, z jednej strony, zdrowy rozsądek, a z drugiej, wrażliwość na Głos Boży w swoim sercu. Był posłuszny również we śnie.

My także mamy sny, które czasem coś ważnego nam komunikują. Mówi się wtedy o pewnych dynamizmach naszej podświadomości. Lecz w przypadku św. Józefa nie da się sprowadzić jego snów do wytworów psychiki. Pewne przeżycia mogą mieć ten sam przejaw, lecz różne źródła. Anioł, który się ukazuje, jest jednocześnie pełen światła, które jest odblaskiem Bożego piękna.

http://www.pexels.com

Komentarz