Błogosławić (ברך bārak)

Niech Cię Pan Błogosławi i strzeże. (Lb 6,24)

יְבָרֶכְךָ֥ יְהוָ֖ה וְיִשְׁמְרֶֽךָ׃

Benedicat tibi Dominus, et custodiat te.

Błogosławić (ברך brk), w języku hebrajskim rdzeń brk posiada dwa znaczenia: pierwsze „klęknąć” i drugie „błogosławić”, „uczynić szczęśliwym”, „sławić”, „wychwalać”. Po raz pierwszy w Biblii hebrajskiej czasownik ברך (bārak) pojawia się już na pierwszej stronie Biblii, w pierwszym opisie stworzenia, kiedy Bóg stwarza życie i pierwsze istoty żywe otrzymują Boże błogosławieństwo: „Bądźcie płodne i rozmnażajcie się” (Rdz 1,23). Życie, płodność, jest udziałem w stwórczej mocy Boga i jako takie jest błogosławione.

Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Liczb (6,22-27) przytacza błogosławieństwo, którym według rozkazu Boga Aaron i jego następcy mieli błogosławić synów Izraela: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni Oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku tobie Oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. W tym kontekście błogosławieństwo jest udzieleniem mocy, obfitości, dobrobytu i pokoju. Warto zauważyć, że hebrajski czasownik ברך (bārak) jest tłumaczony w tym fragmencie greckim słowem εὐλογέω(eulogeo), co znaczy „mówić dobrze”.

Fragment z Ewangelii Łukasza (2,16-21), opowiadający o przybyciu pasterzy na miejsce narodzin Jezusa, wspomina, że pasterze otrzymali specjalne Boże objawienie o Dzieciątku Jezus, co wprowadziło wszystkich w zdumienie i w odpowiedzi pasterze wielbili i wysławiali Boga. Należy zauważyć, że „wielbić”, czy „wysławiać”, to jedno ze znaczeń hebrajskiego czasownika ברך (bārak).

W ten sposób tworzy się niesamowity dialog z Bogiem, w którym On „błogosławi” człowieka udzielając mu części samego Siebie, swego życia i swej mocy, człowiek zaś może odpowiedzieć Bogu, „mówiąc dobrze”, czyli błogosławiąc Boga, wielbiąc Go i wysławiając. Nie tylko na początku nowego 2023 roku, ale każdego dnia możemy żyć Bożym błogosławieństwem, błogosławiąc też Jego i siebie nawzajem w Jego Imieniu.

http://www.pixabay.com

Komentarz