Widoczny (φανερός faneros)

Lecz On stanowczo im nakazywał, aby Go nie ujawniały.

καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν. (Mk 3,12)

vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum.

Pan Jezus pragnie objawiać się człowiekowi i swojemu stworzeniu, ale nie godzi się na wymuszanie tej epifanii. To On jest niepodległym Bogiem – Panem czasu, więc nie dziwi, że pada zdanie: I wiele karcił je, aby nie go widocznym (φανερὸν) czyniły. Demony nie mogą na Nim wywierać żadnej presji.

źródło: pixabay.com

Komentarz