Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Zakryty (ἀπόκρυφος apokryfos)

Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione. Nic też nie może być tak ukryte, aby nie wyszło na jaw.

οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. (Mk 4,22)

non enim est aliquid absconditum quod non manifestetur nec factum est occultum sed ut in palam veniat.

Stłumione światło nie ma mocy ujawniać rzeczywistości. Blasku słowa nie szuka się tam, gdzie jest ono zakryte (ἀπόκρυφος).

źródło: pixabay.com

Komentarz

%d