Objawienie (ἀποκάλυψις apokalypsis)

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. (Łk 2,32)

lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israhel.

Kiedy jest nam objawione (ἀποκάλυψις) prawdziwe Światło, wtedy dostrzegamy wszystko takie, jakie jest. Dopiero wtedy możemy odejść spokojnie, bo znamy Boską perspektywę patrzenia na świat.

źródło: pixabay.com

Komentarz