Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Prosić (δέομαι deomai)

Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo liczne, zaś robotnicy nieliczni: Proście więc Pana żniwa, ażeby robotników wyrzucił na żniwo Jego. (Łk 10,2)

ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Et dicebat illis: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo dominum messis ut mittat operarios in messem suam.

Pan Jezus wie, kogo i o co prosić w sprawach ewangelicznego owocowania. Dobrze zna Pana żniwa. Św. Łukasz raz po raz wprowadza nas w tajemnicę modlitwy Syna Bożego. Trzeba prosić wytrwale, z pokorą i z ufnością dziecka. Prosić we dnie i w nocy. Powierzać się Ojcu w samotności i we wspólnocie, w drodze i w domu, w braku i obfitowaniu.

Wszystko jest we władaniu Tego, który daje nasienie dla siewcy i otwiera swą rękę i karmi nas do syta. On daje wzrost i przygotowuje robotników, którym daje poznać czas, gdy bieleją łany na żniwa.

http://www.pexels.com

Komentarz

%d