Wolność słowa (παρρησία parresia)

Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął Go na bok i stanowczo Go upominał.

καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. (Mk 8,32)

et palam verbum loquebatur et adprehendens eum Petrus coepit increpare eum.

Kiedy Bóg przemawia, to nie zostawia żadnych niedomówień. Mówi otwarcie (παρρησία), czyli dosłownie, wszystko, co chce wypowiedzieć (πᾶς + ῥέω). Prawda jednak nie zawsze jest mile widziana, a nawet często próbuje być uciszana… i nic się nie zmieniło od czasu, kiedy Jezus zadał swoje pytanie.

Obraz Markus Winkler z Pixabay

Komentarz