Zamiana (ἀντάλλαγμα antallagma)

Co bowiem dałby człowiek jako zamianę za życie swoje? (Mk 8,37)

τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

Aut quid dabit homo commutationis pro anima sua?

Pytanie Pana Jezusa mocno oscyluje wokół wartości ludzkiego życia. Nie da się go zamienić na coś w zamian. Nie można zostawić swojego życia w lombardzie. W przeciwnym razie człowiek byłby jak mityczny uroboros – wąż pożerający własny ogon, aż do całkowitego zniknięcia. Tymczasem życie otrzymaliśmy nie jako towar, lub surowiec, lecz jako dar. Ceną tego daru było życie za życie. Życie Syna Bożego za życie moje. Dlatego nie ma takiej ceny, która mogłaby być w zamian za ten dar już otrzymany.

Komentarz