Święty (קָדוֹשׁ qāḏôš)

Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,2)

דַּבֵּ֞ר אֶל־כָּל־עֲדַ֧ת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל וְאָמַרְתָּ֥ אֲלֵהֶ֖ם קְדֹשִׁ֣ים תִּהְי֑וּ כִּ֣י קָדֹ֔ושׁ אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃

Loquere ad omnem cœtum filiorum Israel, et dices ad eos: Sancti estote, quia ego sanctus sum, Dominus Deus vester.

Święty (קָדוֹשׁ qāḏôš), przymiotnik ten w języku hebrajskim pochodzi od rdzenia qdš, w którego etymologii źródłem był rdzeń o znaczeniu „ciąć, rozdzielać, odseparować”. Przymiotnik ten służy do określenia aspektów kultu i jego przedmiotów świętych, czyli konsekrowanych. Greckie tłumaczenie tego słowa brzmi ἅγιος (agios). W Starym Testamencie przymiotnik קָדוֹשׁ (qāḏôš) najczęściej występuje w Księdze Kapłańskiej (152 razy). 

Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi właśnie z tej Księgi (Kpł 19,1-2;17-18), a jego centrum jest wezwanie Izraela do świętości: „Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. Ciekawym jest jednak fakt, że po tym wezwaniu nie ma listy rytualnych wskazań, ale wskazówki etyczne dotyczące tego, co dzieje się w sercu człowieka, typu: „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata …, nie będziesz szukał pomsty …, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!”. Wskazówki, jakie Bóg daje Izraelowi wyjaśniają znaczenie wezwania: „Bądźcie święci…!”. Wydaje się, że nie chodzi o stan świętości, ale po prostu o postępowanie zgodne z Panem, a więc o miłość bliźniego ze względu na Boga, na relację z Nim. 

Bardzo podobne słowa padają w dzisiejszej Ewangelii z ust Pana Jezusa (Mt 5,38-48): „Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Istnieje pewna różnica w wyrażeniu „doskonali”, którym nie jest greckie ἅγιος (agios), czyli hebrajskie קָדוֹשׁ, ale greckie τέλειος (teleios), co znaczy „pełny”, „kompletny”, „doskonały” i „dojrzały”. Do obydwu tekstów pięknie nawiązuje św. Piotr w swoim pierwszym liście, gdy mówi: „Bierzcie za przykład Świętego, Tego, który was powołał. Bądźcie święci, jak On – do czegokolwiek przyłożycie rękę” (1P 1,15).

http://www.pixabay.com

Komentarz