Chwycić (κρατέω krateō)

Zaś Jezus, chwyciwszy rękę jego, podniósł go, i wstał. (Mk 9,27)

ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.

Iesus autem tenens manum eius, elevavit eum, et surrexit.

Zwykle nasza uwaga w spotkaniu z Ewangelią koncentruje się na słowach Pana Jezusa. Czasem jednak Ewangeliści zwracają uwagę na gesty. Nie chodzi jednak o samą gestykulację, lecz o pewne postawy, ruchy całej postaci Jezusa, które odsłaniają Jego wewnętrzne intencje. Dziś z mocą trzyma i podnosi udręczonego syna. Podobnie podniósł córkę Jaira ze snu śmierci, dotykał trędowatego, chwycił tonącego Piotra. Ponadto brał w objęcia dzieci, kładł na nie ręce i błogosławił. Łamał chleb w swoich dłoniach, dzieląc go zgłodniałym na pustkowiu. Umywał nogi uczniom. Słowo i gest wzajemnie się wzmacniają w sile przekazu.

Niech moje gesty będą spójne z czystymi zamiarami serca, aby innych podnosiły na duchu.

http://www.pexels.com

Komentarz