Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Pojednać się (καταλλάσσω katallassō)

Jesteśmy więc posłani w zastępstwie Chrystusa jako przedstawiciele Boga, który przez nas zachęca. W zastępstwie Chrystusa prosimy więc: dajcie się pojednać z Bogiem! (2 Kor 5, 20)

ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo.

Nie wiem, dlaczego w tym miejscu strona bierna jest wyrażona w różnych tłumaczeniach aktywnie. Przecież nie mogę sam pojednać się z Bogiem. Chodzi o chęć zerwania z grzechem (bo przecież może mi on przynosić realną korzyść). Jeśli dam się pojednać, to dla Boga nigdy nie ma problemu.

Komentarz

%d