Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Założenie (καταβολή katabolē)

Wtedy powie Król tym po prawicy Jego: Przyjdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie przygotowane wam Królestwo od założenia świata. (Mt 25,34)

τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Tunc dicet rex his, qui a dextris eius erunt: Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.

Wybrany czasownik przywodzi skojarzenie z zakładaniem ogrodu lub parku. Projektant, architekt rozplanowuje poszczególne elementy i pamięta, że wszystko ma służyć ludziom, którzy będą szukać wytchnienia, odpoczynku, będą się spotykać z innymi.

Gdy Bóg zakłada – ustanawia świat stworzony, czyni to ze względu na każdego z nas. Jego dzieło jest jeszcze większe, gdy dziś słyszymy o już przygotowanym Królestwie u Ojca. Pięknem i ozdobą tego Królestwa będą ci wszyscy, którzy nie zamknęli swoje serca wobec ubogich i cierpiących. Ozdobą będzie miłosierdzie, które wzrusza serce Ojca.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d