Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Chleb (ἄρτος artos)

Chleba naszego powszedniego dawaj nam codziennie. (Mt 6,11)

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.

W chlebie kryją się dwa ważne fakty: dar Ojca oraz ludzka praca. Świadomość daru sycić może nie tylko ciało, lecz także budzić serce do wdzięczności. Nadto ten codzienny chleb stale może być powodem uwielbienia Dawcy, tak stale go potrzebujemy. Codzienna prośba, która jest w centrum modlitwy “Ojcze nasz…” chroni nas przed zachłannością, przed gromadzeniem na zapas. Dziś proszę, a jutro ponownie będę prosił. W ten sposób wzrasta w nas ufność syna i córki wobec Ojca naszego, który niech będzie błogosławiony na wieki.

http://www.pixabay.com

Komentarz

%d