Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Wołanie (κήρυγμα kērygma)

Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym plemieniem i potępią je, bo oni na wołanie Jonasza nawrócili się, a oto tu coś więcej niż Jonasz. (Łk 11,32)

ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

viri ninevitae surgent in iudicio cum generatione hac et condemnabunt illam quia paenitentiam egerunt ad praedicationem Ionae et ecce plus Iona hic.

Kerygmat działa wtedy, gdy jest głoszony. Pierwszym cudem owego wołania/kerygmatu jest zbawienie dzięki wierze w Jezusa. Cuda “widzialne” dokonują się z woli Bożej jako konsekwencja wiary w Niego.

Komentarz

%d