Prosić (αἰτέω aiteō)

Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam.

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν (Mt 7,7).

petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis.

Pan Bóg chce nam dać wszystko, co dobre. Istotne jest to, żeby wiedzieć, czego szukamy. Dziś, αἰτέω kieruje naszą uwagę na przedmiot prośby, bardziej nawet niż na osoby, bądź okoliczności. Jeśli jednak szukam tego, co najlepsze, to zawsze spotkam יהוה.

Komentarz