Wzajemnie (ἀλλήλους allēlus)

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (J 15,17)

ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Hæc mando vobis, ut diligatis invicem.

Jest to piękne słowo. Wzajemnie. Najpierw oznacza “jeden drugiego”. To jest miłość do jednej osoby. Potem znaczy: “jedni drugich”. Jest to miłość skierowana do otaczających nas ludzi. To też cieszenie się miłością w rodzinie, w Kościele, w społeczeństwie, między narodami. Wzajemnie oznacza też “między nimi”. To będzie sztuka dostrzegania miłości na zewnątrz. “Zobaczcie jak oni się kochają.”
Jak bogate i pojemne jest słowo “wzajemnie” przekonałem się, kiedy składałem życzenia urodzinowe mojemu bratu bliźniakowi. Po wielu słowach moich życzeń Piotr odpowiadał: Wzajemnie. I w niczym mi nie ustępował. Podobnie jest z miłością. Wystarczy aby była wzajemna.

pixabay.com

Komentarz