Służyć (διακονέω diakoneō)

Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Mt 20,28

ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

sicut Filius hominis non venit ministrari sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis.

Przy tym zdaniu zawsze przypominam sobie pewnego księdza, który fatalnie (nie jeden raz!) się przejęzyczył przytaczając je w postaci: “Syn Człowieczy nie przyszedł, aby służyć…” – ot, takie “freudowskie” przejęzyczenie 🙈. Szkoda, że często w kręgach kościelnych zdarza się “zabawa” w funkcje, tytuły, godności, zwierzchności, a przecież jesteśmy braćmi i siostrami, Ojcem jest Bóg. Służyć, to robić tylko to, co Jezus.

Komentarz