Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Pierścień (δακτύλιον daktylion)

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! (Łk 15,22)

εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας.

Dixit autem pater ad servos suos: Cito proferte stolam primam, et induite illum, et date annulum in manum eius, et calceamenta in pedes eius.

Ze względu na kształt niemający punktu początkowego ani końca, pierścień od dawna uważany był za symbol wieczności. Ewangelia mówi, że to Bóg Ojciec spotyka się z synem, który powraca ze zgubnych dróg do domu i mimo wszystko daje mu pierścień, symbol godności, daje mu nadzieję wieczności. Daje mu wszystko.
Różaniec bywa też nazywany koronką, czyli taką małą koroną. Ten noszony na palcu w kształcie pierścienia, czy też w dłoni, podczas modlitwy, nas koronuje wiecznością.

Komentarz

%d