Siedem (ἑπτά hepta)

Mówi mu Jezus: Nie mówię tobie aż siedmiokrotnie, lecz siedemdziesięciokrotnie siedem. (Mt 18,22)

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλʼ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

Dicit illi Iesus: Non dico tibi usque septies: sed usque septuagies septies.

Liczba siedem jest obecna w wielu miejscach Biblii. Znana jest jej symbolika. Dziś jej znaczenie odczytujemy w kontekście przebaczenia. Czym jest doskonałe przebaczenie i za każdym razem, odczytamy na końcu tej perykopy: przebaczyć z serca. W tym wypadku również musimy sięgnąć po symboliczne znaczenie serca. W Biblii jest ono rdzeniem ludzkiej osobowości, w nim rodzą się myśli, dokonuje się rozeznanie, budzą pragnienia. Ono jest duchowym “organem”, który jest w pełni zdrowy gdy kocha, gdy daje i przyjmuje miłość i miłosierdzie. Prawidłowe tętno serca oscyluje wokół siedemdziesięciu uderzeń na minutę.

Komentarz