Palec Boży (Δάκτυλος του Θεού daktylos tou Theou)

Jeśli jednak Ja wyrzucam demony mocą palca Bożego, to nadeszło już do was królestwo Boże.

εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ (Łk 11,20).

porro si in digito Dei eicio daemonia profecto praevenit in vos regnum Dei.

Palec Boży jest znakiem bezpośredniego działania Stwórcy. To egipscy kapłani stwierdzają, że palec Boży zsyła plagę komarów (Wj 8,15), palcem Bożym zostały napisane Przykazania (Wj 31,18). Można nawet dopatrzeć się tego, że jest to swoiste jeden z dziesięciu: δάκτυλος-δέκα (palec-dziesięć). Bóg interweniuje zawsze wtedy, kiedy wymaga tego okazanie niezwykłej mocy, zmieniającej rzeczywistość. Czasami jedyne, czego brakuje, to otwartość ze strony człowieka. Niczym na fresku Michała Anioła, gdzie Stwórca ma palec wyciągnięty w pełni ku człowiekowi, natomiast to Adam musi zadecydować, czy chce kontaktu z Bogiem.

Obraz Markus Baumeler z Pixabay

Komentarz