Mądrze (νουνεχῶς nunechōs)

Jezus widząc go, że mądrze rozsądził, powiedział mu: Nie daleko jesteś od Królestwa Boga. I nikt już nie odważył się Go pytać. (Mk 12,34)

καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ· οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

Iesus autem videns quod sapienter respondisset, dixit illi: Non es longe a regno Dei. Et nemo iam audebat eum interrogare.

Są takie słowa w Biblii, które spotykamy tylko raz. Właśnie takim słowem jest przysłówek “mądrze”. Jego etymologia podpowiada coś bardzo cennego: νοῦς nus (umysł) + ἔχω echō (mam) = νουνεχῶς.

Dosłownie może oznaczać taką postawę, w której osoba kieruje się rozeznaniem, “ma umysł”. Czasem w potocznej mowie stwierdza się, że ktoś “ma głowę na karku” tzn. używa jej nie tylko do noszenia czapki, lecz myśli, reflektuje. Rozmówca Jezusa został pochwalony nie z powodu kurtuazji, lecz z tego powodu, że swój sposób myślenia zaczął budować na autorytecie Słowa Bożego. Niech i nas przybliża do Królestwa Bożego każda chwila medytacji i modlitwy.

http://www.pexels.com

Komentarz