Niemoc (ἀσθενεία astheneia)

Był zaś pewien człowiek tam trzydzieści i osiem lat mający w niemocy jego. (J 5,5)

ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ·

Erat autem quidam homo ibi triginta et octo annos habens in infirmitate sua.

 

Spojrzenie Jezusa wydobyło z tej smutnej wspólnoty “weterana”. 38 lat w niemocy. Nie miał siły stać, był silnie zależny od innych, gdyż jedyną pozycją jego było leżenie na noszach. Wiele lat w poczuciu przegranej, bezsilności, mogło go doprowadzić do wewnętrznej niewoli albo “bezwoli”. Stąd pytanie Jezusa: “Czy chcesz stać się zdrowym?” Już tym pytaniem Jezus zaczyna go podnosić z jego niemocy.

O co mnie pyta dziś Pan Jezus? Wsłucham się w Jego głos, gdyż On nie zadaje pytań z ciekawości, lecz ze względu na mnie, aby mnie otworzyć na nowy powiew Ducha Świętego, na życie w wolności, w mocy Ducha.

Komentarz