Władza (ἐξουσία exousia)

Dał Mu również władzę sprawowania sądu, bo jest Synem Człowieczym. J 5,27

καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.

et potestatem dedit ei et iudicium facere quia Filius hominis est.

Długi wywód wokół tematu równości Ojca i Syna: wspólne działanie, przeprowadzanie sądu, chwała i życie w sobie. I chyba to ostanie jest najbardziej wymowne, bo ten motyw jeszcze wróci (J 10, 18). Mieć władzę nad życiem, by je odzyskać – tak może tylko Bóg.

Komentarz