Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Ze mną (μετʼ ἐμοῦ metʼ emu)

I Posyłający Mnie ze Mną jest, nie zostawił Mnie samego, gdyż Ja podobające się Mu czynię zawsze. (J 8,29)

καὶ ὁ πέμψας με μετʼ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε.

et qui me misit, mecum est, et non reliquit me solum: quia ego quæ placita sunt ei, facio semper.

Jezus jest przekonany o bliskości Ojca. To jest doświadczenie aktualne, nie jest tylko wspomnieniem lub oczekiwaniem. Dzieje się teraz. W Wieczerniku, tuż przed wyjściem do Ogrodu Oliwnego, wyznaje, że uczniowie zostawią Go samego, ale raz jeszcze potwierdza: “…ale Ja nie jestem sam, Ojciec Mój jest za Mną”.
Bardzo potrzebujemy doświadczania takiej obecności Ojca, który jest bliski, uważny, kochający. Wtedy mogę być posłany gdziekolwiek, gdyż On zawsze jest i będzie za mną, z Tobą, z nami.

Komentarz

%d