Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Wierzyć (πιστεύω pisteuō)

Zaczął więc Jezus głosić do tych Judejczyków, którzy Mu wierzyli: Jeśli wytrwacie w Mojej nauce, będziecie naprawdę Moimi uczniami. J 8,31

Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε.

dicebat ergo Iesus ad eos qui crediderunt ei Iudaeos si vos manseritis in sermone meo vere discipuli mei eritis.

Niestety. W tym zdaniu słowo pochodzące od “wierzyć” jest w czasie przeszłym dokonanym, czyli ludzie Jezusowi wierzyli… i przestali. Co z tego, że kiedyś byłeś ministrantem, sypałaś kwiatki na procesji, itd. ? Co z tego, że tydzień temu byłeś na Mszy, jeśli dzisiaj nie jesteś, dzisiaj nie trwasz w Jego słowie?

Komentarz

%d