Kamienować (λιθάζω lithadzō)

Odpowiedział im Jezus: Liczne dzieła dobre ukazałem wam od Ojca, przez które (z nich) dzieło mnie kamienujecie? (J 10,32)

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;

Respondit eis Iesus: Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo, propter quod eorum opus me lapidatis?

To już nie pierwszy raz widzimy w rękach przeciwników Jezusa, w jednej Prawo, a w drugiej kamienie. Prawo w rękach takich ludzi może być twarde jak kamień. Nawet więcej, słowa, spojrzenia, mogą kamienować. Jeśli ktoś na widok dobrych czynów podnosi kamień, to jak twarde ma serce. Jeśli jedynym argumentem jest kamień, to jak bardzo ma on zagruzowany umysł.
Wobec tego, jak bardzo adekwatna jest obietnica wypowiedziana przez proroka Ezechiela: Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. (Ez 36,26)

photography of stones
Photo by Scott Webb on Pexels.com

Komentarz