Położyć się (ἀναπίπτω anapiptō)

Położywszy się więc ów tak na piersi Jezusa mówi Mu: Panie, kto jest? (J 13,25)

ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· κύριε, τίς ἐστιν;

Cum ergo recumberet ille ita supra pectus Iesu, dicit ei: “ Domine, quis est? ”.

Gest umiłowanego ucznia jest i pozostanie obrazem bliskości z Panem. To miejsce przy sercu jest wtajemniczeniem w sekrety, jest też odpoczynkiem, w którym spełnia się obietnica: … a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,29). Dziś te tajemnice nie są łatwe i przyjemne. Dotyczą wydania – zdrady. Jednocześnie pamięć ucznia wraca do zapowiedzi męki: będzie wydany…

Wielki Tydzień sprzyja temu, by pozostać blisko Jezusa w Jego uniżeniu i wywyższeniu. Liturgia otwiera przed nami przestrzeń i czas, by odkryć, że jestem umiłowany, umiłowana do końca.

Jeszcze jedna uwaga do tekstu dzisiejszej Ewangelii: Dlaczego redaktor lekcjonarza odważył się wyciąć wersety (34,35) o przykazaniu miłości?

statue of mary and jesus christ
Photo by Wolfgang Krzemien on Pexels.com

Komentarz