Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Mistrz (ῥαββί rabbi)

Na to Judasz, który Go właśnie wydawał, rzekł: „Czyżbym to ja był, Mistrzu?” Odpowiedział mu: „Rzekłeś”. Mt 26,25

ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας.

respondens autem Iudas qui tradidit eum dixit numquid ego sum rabbi ait illi tu dixisti.

Nie nazywa Go Panem. Judasz wie, że Jezus wie o nadchodzącym wydaniu. Chrystus nie stawia oporu, pozostawia wolność zdrajcy. Pomimo grzechu to wciąż historia zbawienia – skończy się dobrze.

Komentarz

%d