Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Dziś (σήμερον semeron)

Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. (Łk 4,21)

ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

coepit autem dicere ad illos quia hodie impleta est haec scriptura in auribus vestris.

Dziś (σήμερον) spełniają się słowa proroka Izajasza.
W Dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,…to dziś (σήμερον) prowadzi do Tego, który JEST.

Komentarz

%d