Wypełnić (πληρόω plēroō)

Aby wypełniło się słowo, które powiedział: Których dałeś Mi, nie straciłem z nich nikogo. (J 18,8)

ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

Ut impleretur sermo, quem dixit: Quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam.

Pierwszy raz w opisie Męki słyszymy o wypełnieniu. Tym razem chodzi o słowa z modlitwy z Wieczernika. Jezus, aby ocalić dar, który otrzymał od Ojca, sam odda życie. Tym samym osłoni tych, którzy stoją w ogrodzie za Nim. Potem wypełnią się konkretne wersety z Pisma, a w ostatecznym wymiarze wypełniło się całe Pismo w momencie wołania “Pragnę”. Klucz do egzegezy Słowa Bożego, do odkrywania sensu własnej historii, radości i bólu, samotności i wspólnoty, życia, śmierci i zmartwychwstania.

Komentarz