Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Radujcie się (χαίρετε chairete)

I oto Jezus zjawił się im mówiąc: Radujcie się. One zaś przybliżywszy się chwyciły Jego nogi i pokłoniły się Mu. (Mt 28,9)

καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.

Et ecce Iesus occurrit illis, dicens: Avete. Illæ autem accesserunt, et tenuerunt pedes eius, et adoraverunt eum.

Jedno słowo na powitanie. Wpisuje się w zwyczajny sposób mówienia “Dzień dobry”. Może oznaczać “witajcie” ale też “radujcie się”. Fonetycznie powiązane ze słowem “łaska”. Choć w tym kontekście nabiera to rzeczywiście wymiaru łaski, czyli żywej obecności Jezusa, pełniej dobroci i miłości. Radość jest łaską, łaska jest radością, spotkanie na drodze ze Zmartwychwstałym jest i radością, i łaską dla kobiet szukających Go.

Dlatego pozdrawiamy się w tych dniach w taki sposób, gdyż jest z nami Pan.

Komentarz

%d