Niebieski (ἐπουράνιος epuranios)

Jeśli ziemskie powiedziałem wam i nie wierzycie, jak jeśli powiem wam niebieskie uwierzycie? (J 3,12)

εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;

Si terrena dixi vobis, et non creditis: quomodo, si dixero vobis cælestia, credetis?

Nie chodzi o kolor, lecz o kierunek, o pochodzenie, o Universum, które jest ponad ziemią, ponad ziemskimi prawami. Pan Jezus prowadzi Nikodema na inny poziom poznania. Jest to poznanie sercem przez wiarę. Sprawy niebieskie, te, które są sprawami Ojca, one właśnie najbardziej zajmują serce Jezusa. W ich świetle odczytuje aktualne, ziemskie sprawy. Niech nam dziś nie zabraknie tych niebieskich odniesień w czasie naszej pracy, odpoczynku, spotkań, modlitwy, samotności i wspólnoty, zdrowia i choroby, życia i umierania.

Komentarz