Język (γλῶσσα glōssa)

Znaki zaś wierzącym te towarzyszyć będą: W Imię Moje demony wyrzucać będą, językami mówić będą nowymi. (Mk 16,17)

σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς.

Signa autem eos, qui crediderint, haec sequentur: in nomine meo daemonia eicient, linguis loquentur novis. 

W pewien sposób Ewangelia jest nowym językiem na scenie sposobów myślenia, mówienia i działania. Uczniowie nie zakładali szkół językowych a jednak byli rozpoznawani jako apostołowie Jezusa. Każdy ludzki język jest na tyle plastyczny i pojemny, że można w nim wyrazić prawdy ewangeliczne. Dobra Nowina jest komunikatywna i komunikowalna. Dobrze, że została nam dana w naszym ojczystym języku i staje się językiem wierzących.

Św. Marek, który jest patronem tego dnia, dzięki swojemu talentowi słuchania i pisania, przekazał nam pierwsze pełne świadectwo o Jezusie Chrystusie, który sam jest Ewangelią.

Komentarz