Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Chleb (ἄρτος artos)

Jezus im rzekł: Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie głodny, a kto wierzy we Mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. J 6,35

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.

dixit autem eis Iesus ego sum panis vitae qui veniet ad me non esuriet et qui credit in me non sitiet umquam.

To pierwsze z siedmiu określeń (z “ja jestem”) Jezusa o samym sobie. Nie ma w tym wyrażeniu dwuznaczności, symboliki, metafory – Chrystus jest po prostu chlebem życia. I już.

Komentarz

%d