Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Prawdziwy (ἀληθής alēthēs)

Bowiem Ciało Me prawdziwym jest pokarmem, i Krew Moja prawdziwym jest napojem. (J 6,55)

ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις.

Caro enim mea, vere est cibus: et sanguis meus, vere est potus.

Raz po raz w Janowej Ewangelii powraca słowo “prawda”, a wraz z nim przymiotnik “prawdziwy”. Coś jest prawdziwe, gdy jest doskonałe w swoim rodzaju, w odniesieniu do pierwotnego wzoru. Prawdziwy pokarm, jakim jest Ciało Jezusa, nie odnosi się jednak do jakiegoś doskonałego ziemskiego pokarmu, lecz oznacza, że pochodzi z nieba. Jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma takiego podobnego pokarmu. Choć spełnia wszystkie naturalne cechy pokarmu, to jednak jest czymś więcej z racji Boskiego źródła.

light sun cloud japan
Photo by Pixabay on Pexels.com

Komentarz

%d