Chodzić (περιπατέω peripateō)

I chodził Jezus w świątyni, w portyku Salomona. (J 10,23)

καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.

et ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis. 

Przedrostek περί- [peri] w wybranym czasowniku wskazuje na ruch okrężny, cykliczny. Wydaje się, że Jezus obchodzi dziedzińce świątynne. Żydzi spotykają Go w portyku – kolumnadzie Salomona. Jest u siebie, dlatego przechadza się swobodnie. Być może, to była chwila wytchnienia, odpoczynku. Podobnym czasownikiem Jan opisuje chodzenie Jezusa po wodzie w 6 rozdziale. Jego drogi prowadzą do spotkania, do dialogu. My zaś mamy chodzić w obecności Pana, tzn. przed Jego Obliczem.

Komentarz