Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Matka (μήτηρ mētēr)

Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. J 19,25

εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius Maria Cleopae et Maria Magdalene.

Jego Matka (nie wymieniona w Ewangelii Jana z imienia) bierze na wychowanie umiłowanego ucznia. Jak go wychowa? Jak samego Jezusa.

Komentarz

%d